+380 (562) 318600     +380 (562) 320048     +380 (562) 323807

Законодательство Украины о пиротехнике

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС України в Дніпропетровській області
Н А К А З
14.12.2004р.                                                                                                    № 656
м.Дніпропетровськ

“Про  виконання   вимог   наказу  МНС України  від   23.11.04р.   №  186
 «Про проведення експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва  та  іншої документації»

                На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», Указу Президента України від 27.01.03р. №47 «Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій»,  наказу МНС №186 від 23.11.04р. “Про проведення державної експертизи щодо пожежної  безпеки проектів будівництва та іншої документації», а також з метою визначення порядку проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, порядку перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості державної експертизи,

НАКАЗУЮ:

 • Затвердити порядок проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації в області (додається) та порядок використання коштів, що надходять від сплати вартості проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи.
 • Начальникам місцевих підрозділів державного пожежного нагляду:
  • в недільний термін провести вивчення цього наказу серед працівників наглядово-профілактичної роботи, забезпечити якісне і повне його виконання;
  • заборонити прийняття на експертизу проекти будівництва об’єктів,  які підлягають комплексній державній експертизі;
  • відкорегувати форми експертних висновків з урахуванням Порядку, який додається.
 • Начальнику фінансово-економічного управління забезпечити контроль за правильністю надання рахунків за проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, а також за надходженням коштів за проведені експертизи.
 • Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника нормативно-технічного відділу.
 • Наказ набуває чинності з 16.12.04р.
 • Накази УПО УВС Дніпропетровської області від 30.03.95р. № 62, від 1.11.95р. № 263  вважати такими що втратили чинність.
 • Наказ оголосити керівникам місцевих підрозділів державного пожежного нагляду.

 

Начальник   ГУ   МНС   України  в     Дніпропетровській    області
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                                                           В.В. Бутківський   

Затверджено
наказом ГУ МНС України в Дніпропетровській області від 14.12.04р. № 656

П О Р Я Д О К
проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки
проектів будівництва та іншої документації

 • Цей Порядок визначає порядок та терміни проведення державної експертизи (перевірки) проектно-кошторисної та іншої документації на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт будинків і споруд та інших об’єктів, технічне переоснащення  підприємств на стадії проектування  (далі – проекти будівництва), упровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції (далі інша документація) на відповідність цієї документації нормативним актам з пожежної безпеки (далі – державна експертиза), а також повноваження органів державного пожежного нагляду  (далі держпожнагляд) щодо проведення державної експертизи.
 • Державній експертизі підлягають всі типові проекти, проекти будівництва, документація на випуск пожежонебезпечної продукції незалежно від підпорядкування і форм власності інвесторів і замовників та джерел фінансування.
 • Типові проекти, проекти будівництва, документація на випуск пожежонебезпечної продукції на державну експертизу подаються до їх затвердження.
 • Основними завданнями експертизи є:
 • виявлення відхилень від вимог діючих нормативних актів з пожежної безпеки;
 • визначення достатності й якості проектних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки.
 • По кожному  проекту будівництва, який надається на експертизу до держпожнагляду Головне управління МНС України в Дніпропетровській області укладає угоду зі службою Укрінвестекспертизи,  в якій визначаються сума коштів, за проведення експертизи, термін проведення експертизи та інше.
 • Взаємовідносини Головного управління МНС України в Дніпропетровській області з Центральною службою Укрінвестекспертизи або Дніпропетровською обласною службою Укрінвестекспертизи регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи». 
 • Вартість робіт, пов’язаних з проведенням державної експертизи проектів будівництва щодо пожежної безпеки у складі комплексної державної експертизи, визначається згідно із наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 07.05.02р. № 88 «Про затвердження показників визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва».  

Калькуляцію вартості проведення експертизи проектів об’єктів будівництва по пожежній безпеці здійснює служба Укрінвестекспертизи. Контроль за правильністю розрахунку вартості та надання відповідного рахунку за проведення експертизи згідно угоди здійснює фінансово-економічне управління Головного управління МНС України в Дніпропетровській області. Кошти, що надходять від сплати вартості проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи на рахунок Головного управління направляються на утримання структурних і підпорядкованих підрозділів, а також на оплату роботи установ, окремих вчених, висококваліфікованих фахівців, які можуть  залучатися згідно п.8 цього Порядку для проведення експертизи проектів будівництва, згідно із законодавством.

 • Державна експертиза по проектам, які потребують комплексних висновків державної експертизи виконується Головним управлінням МНС України в Дніпропетровській області, згідно з угодою. Для проведення експертиз нескладних проектів будівництва Головне управління може залучати місцеві органи держпожнагляду по окремій вказівки. Складність проекту визначає начальник ВНТР або особа, яка виконує обов’язки у разі його відсутності.

Для проведення державної експертизи Головним управлінням також можуть залучатися установи, окремі вчені, висококваліфіковані фахівці за окремою угодою.

 • Державна   експертиза     щодо    пожежної    безпеки    проектів   будівництва, які не потребують висновку комплексної державної експертизи, а також щодо іншої документації здійснюється органами державного пожежного нагляду БЕЗКОШТОВНО відповідно цього Порядку. Експертизу проектів будівництва цих об’єктів здійснюють: Головне управління МНС України в Дніпропетровській області, а також місцеві підрозділи держпожнагляду.

Перелік об’єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не   потребує  висновку комплексної державної експертизи, затверджений наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури  від 12.07.03р. № 187 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.12.03р. № 1129/8450, додається (додаток № 1).

 • Для одержання експертного висновку замовник державної експертизи  або суб’єкт господарювання за його дорученням, щодо типових і зональних проектів та документації на випуск пожежонебезпечної продукції – інститути розробники подають до органів державного пожежного нагляду письмову заяву (додаток № 4) та проектно-кошторисну документацію в повному обсязі.
 • Термін проведення державної експертизи не повинен перевищувати 15 календарних днів, а в разі, якщо проектом передбачається будівництво крупних та складних об’єктів, - 30 календарних днів.
 • За результатами державної експертизи проектів будівництва та іншої документації щодо пожежної безпеки оформлюється експертний висновок (додатки № 3, 4), що підписується керівником органу державного пожежного нагляду, безпосереднім виконавцем експертизи і реєструється в «Журналі вихідної документації органу держпожнагляду» (як вихідний документ) та «Журналі обліку висновків по експертизі проектної документації з питань пожежної безпеки» органу держпожнагляду (кожний експертний висновок повинен мати номер по Журналу – Додаток № 5).
 • У разі незгоди з експертним висновком замовник проекту може оскаржити його в місячний термін у територіальному або урядовому органі державного управління у сфері державного пожежного нагляду, органі, що затвердив нормативні акти з пожежної безпеки, а також у суді чи господарському суді.
 • Замовник, який розпочав будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, упровадження нових технологій або розповсюдження типових і зональних проектів, а також випуск пожежонебезпечної продукції без позитивних результатів державної експертизи, несе відповідальність згідно із законодавством.

Начальник ВНТР ГУ МНС України в Дніпропетровській області,
підполковник вн.сл.                                                                                                              І.В. Лисюк  
Додаток № 1
ПЕРЕЛІК
об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи

 • Будівлі і споруди виробничого призначення, спеціальні роботи

1.1 Заміна одиниць та вузлів існуючого технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, у яких вичерпано технічний ресурс та які морально застаріли, - без перепрофілювання, технічного переоснащення чи реконструкції об'єктів та підприємства в цілому.
1.2 Роботи з підтримання виробничої потужності гірничих підприємств.
1.3 Переобладнання систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання (включаючи спеціальне), силових та слабкострумних систем, які забезпечують потребу основного функціонального призначення будівель і споруд, без зміни їх технічних параметрів.
1.4 Улаштування в існуючих будинках і спорудах систем пожежного оповіщення, внутрішнього та зовнішнього пожежного водопостачання, пожежної сигналізації, пожежогасіння, блискавкозахисту, замково-переговорних пристроїв та охоронних систем.
1.5 Оцінка впливу на навколишнє середовище виробництв, що існують.
1.6 Дообладнання існуючих комплексів будинків і споруд приймально-передавальними пристроями радіорелейного, супутникового та оптиковолоконного зв'язку, вузлами доступу до загальних інформаційних систем та спеціальними системами захисту інформації.
1.7 Капітальний ремонт виробничих споруд допоміжних виробництв, що належать підприємствам, без перепрофілювання, зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на несучі конструкції.
1.8 Будівництво, капітальний ремонт автономних котельних установок загальною потужністю до 200 кВт (дахових, вбудованих, прибудованих та окремо розташованих) з їх інженерним забезпеченням.

 • Об’єкти житлово-цивільного призначення

2.1 Будівництво житлових будинків з числом надземних поверхів до двох включно (не враховуючи мансардного поверху).
2.2 Будівництво культових будинків та споруд різних конфесій при місткості до 50 осіб (крім монастирів) */, сакральні знаки.
2.3 Улаштування за погодженням у встановленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових будівлях підприємств та громадських будівлях вбудованих та вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення за умови дотримання вимог щодо розташування таких приміщень, встановлених СНІП 2.08.01-89 "Жилые здания", ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" та ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я", та відсутності в них виробничої діяльності, без зміни конструктивної схеми будинку, без збільшення навантажень на його фундаменти, стіни, каркас, перекриття, за умови встановлення приладів відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої та холодної води.
2.4 Перепланування квартир в багатоквартирних житлових будинках за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог та норм без втручання в несучі конструкції, без додаткового навантаження на перекриття, стіни та фундаменти за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування.
2.5 Прибудова або розширення на першому поверсі житлових будинків балконів, лоджій, еркерів, улаштовування приміщень на горищах в існуючих межах без перевищення припустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування.
2.6 Будівництво одноповерхових будівель цивільного призначення з легких збірно-розбірних конструкцій, а також інших конструкцій площею до 100 м2, з наметами та майданчиками для розширення зони торгівлі та громадського харчування в теплу пору року, спорудження яких не призведе до знесення існуючих споруд чи виносу існуючих підземних, надземних комунікацій, за умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачі огороджуючих конструкцій (для закладів, які за призначенням повинні мати опалювані приміщення) та встановлення приладів обліку енергоносіїв, гарячої та холодної води.
2.7 Будівництво, капітальний ремонт автономних котельних установок загальною потужністю до 200 кВт (дахових, вбудованих, прибудованих та окремо розташованих) з їх інженерним забезпеченням.
2.8 Капітальний ремонт дахів будівель незалежно від їх площ.
*/ Положення не стосуються:
а)             проектної документації на будівництво групи будинків (2 будинки і більше);
б)             будівництва на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони з сейсмічністю 6 балів та вище, підроблювані, карстонебезпечні та підтоплювані території, насипні, зсувні, що просідають та набухають ґрунти, ділянки у районах морської абразії).
3. Допоміжні споруди, інженерна інфраструктура, благоустрій.
4. Дорожній комплекс.
4.3 Реконструкція в існуючих розмірах одноповерхових будівель, розташованих біля автомобільних доріг та які належать до об'єктів дорожнього комплексу, що не використовуються за прямим призначенням, (під заклади торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування), за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування.