+380 (562) 318600     +380 (562) 320048     +380 (562) 323807

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
дозволи на виконання яких видає центральний апарат Держнаглядохоронпраці України

(Витяг з Додатка 1 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. N 1631).

N з/пВиди робітN позиції додатка 1 до Порядку видачі дозволів
2 Вибухові роботи та роботи, пов'язані з утилізацією зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 9
3 Роботи з небезпечними речовинами (1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007) та інертними газами 10
4 Випробування, налагодження, експлуатація, ремонт і технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007). 11
34 Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції. 86
35 Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності, об'єктів. 88