+380 (562) 318600     +380 (562) 320048     +380 (562) 323807

Законодательство Украины о пиротехнике

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. № 515

ЗМІНИ, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207

1. У постановляючій частині слова “Затвердити Перелік документів,” замінити цифрою і словами “1. Затвердити Перелік документів,”.

2. Доповнити постанову пунктом 2 такого змісту:

“2. Особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, забороняється вимагати у водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця документи, не передбачені Переліком, затвердженим цією постановою.”.

3. У Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:

“- товарно-транспортна накладна;”;

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

“- накладна або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж;”.