+380 (562) 318600     +380 (562) 320048     +380 (562) 323807

Законодательство Украины о пиротехнике

Проведение фейерверков в г.Коростень

РІШЕННЯ
Коростенської міської ради (витяг)
(двадцять восьма сесія ІV скликання)

від 23 серпня 2005 року
Про затвердження "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м.Коростені"

Розглянувши проект "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м.коростені", з метою створення більш сприятливих умов для проживання, праці і відпочинку в м.Коростені, підвищення відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення вимог щодо благоустрою території міста, забезпечення чистоти і належного санітарного стану на виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.44 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , Коростенська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м.Коростені. (додаток 1)Виконкому міської ради забезпечити доведення вимог Правил до всіх фізичних та юридичних осіб.Відділу освіти організувати вивчення вимог правил в частині забезпечення чистоти і належного санітарного стану території міста в навчальних закладах.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Вигівського В.В.

Міський голова
В. В. Москаленко

Сатяєва К.М.
Вигівський В.В.
Нижник О.П.
Лебедь О.Ф.
Тюлякова С.С.

Додаток №1
до рішення Коростенської міської ради
(двадцять восьма сесія IV скликання)
від 23.08.2005 р.

Правила
благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені.

1. Загальні положення.

1.1. Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану, та перелік порушень, за які настає відповідальність за шкоду, заподіяну природному середовищу, санітарному стану і благоустрою міста розроблені на підставі Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про охорону навколишнього природного середовища", „Про відходи", „Про охорону атмосферного повітря", „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування", " Про житлово-комунальні послуги", „Про рекламу", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

. . .

6. Дії відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян, що забороняються цими правилами.

Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

. . .

6.30. Влаштовувати фейєрверки, використовувати піротехнічні засоби без спеціального дозволу виконкому міської ради.

6.31. Перевищувати максимальні рівні шумів, встановлених санітарними правилами і нормами при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

. . .

7. Відповідальність за порушення Правил.

7.1. За порушення цих правил посадові особи та громадяни несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні порушення.

7.2. Застосування адміністративного стягнення за порушення Правил не звільняє винну особу від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення Правил, вартості робіт з приведення об'єктів в першопочатковий стан, а також майнової та немайнової шкоди, заподіяної окремим особам цим порушенням.

7.3. Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

7.4. Відповідальність за порушення Правил , заподіяних неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.